07-10-2011

ʺVameşul sta departe, şi nu îndrăznea nici ochii să şi -i ridice spre cer; ci se bătea în piept, şi zicea: «Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!»ʺ Luca 18:13.

Ar trebui să fim adesea în rugăciune. Revărsarea Duhului lui Dumnezeu a venit ca răspuns la rugăciunea stăruitoare. Remarcați acest fapt cu privire la ucenici. ʺÎn ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaş loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei, şi s-au aşezat cîte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfînt, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbeascăʺ  Fapte 2:1-4.

Ei nu erau adunați pentru a istorisi bârfe de scandal. Nu căutau să expună orice pată pe care ar fi putut-o găsi în caracterul unui frate. Ei și-au simțit nevoia spirituală și au strigat la Domnul pentru ungere divină care să-i  ajute în biruirea propriilor slăbiciuni și pentru a-i face potriviți în  lucrarea de salvare a altora. S-au rugat cu seriozitate intensă ca dragostea lui Hristos să poată fi turnată în inimile lor.

Aceasta este marea noastră nevoie în fiecare biserică din țara noastră. Pentru că ʺ dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s’au dus: iată că toate lucrurile s’au făcut noiʺ 2 Corinteni 5:17. Ceea ce a fost inacceptabil în caracter este curățit din suflet de dragostea lui Hristos. Orice egoism este alungat, orice invidie, orice vorbire de rău sunt eradicate și o transformare radicală este lucrată în inimă. ʺRoada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţa, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este legeʺ Galateni 5:22, 23. ʺŞi roada neprihănirii este sămănată în pace pentru cei ce fac paceʺ Iacov3:18.

Pavel spune că ʺîn ce privește legeaʺ – cel puțin în ce privește faptele exterioare – era ʺfără prihanăʺ, dar când a înțeles caracterul spiritual al legii, când a privit în oglinda sfântă, s-a văzut pe sine însuși ca fiind un păcătos. Judecat după standarde umane, el se abținuse de la păcat, dar când a privit în profunzimea legii lui Dumnezeu, și s-a văzut pe sine așa cum l-a văzut Dumnezeu, s-a plecat în umilință și și-a mărturisit vina. – Review and Herald, 22 iulie 1890.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s