17-09-2011

ʺApoi împăratul a înălţat pe Daniel, şi i-a dat daruri multe şi bogate; i-a dat stăpânire peste tot ţinutul Babilonului, şi l-a pus ca cea mai înaltă căpetenie a tuturor înţelepţilor Babilonuluiʺ Daniel 2:48.

A mărturisi pe Hristos înseamnă mai mult decât să dăm mărturie la întâlniri sociale. Daniel este un exemplu pentru credincioși cu privire la ce înseamnă să mărturism pe Hristos. El a deținut poziția plină de responsabilitate de prim-ministru în împărăția Babilonului și printre cei cu poziții înalte la curte erau oameni invidioși pe Daniel. Aceștia vroiau să găsească ceva împotriva lui, pentru a-l putea acuza înaintea împăratului. Dar el era un om de stat credincios și n-au putut găsi nici un defect în caracterul sau în viața sa.

ʺAtunci oamenii aceştia au zis: «Nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsi vreunul în Legea Dumnezeului lui!»ʺ (Daniel 6:5) Așa că au căzut de acord să ceară împăratului să dea un decret ca nimeni să nu înalțe rugăciuni către nici un dumnezeu sau om în afară de împărat, și că dacă cineva nu va asculta de acest decret să fie aruncat în groapa cu lei.

A încetat Daniel să se roage pentru că acest decret trebuia să intre în vigoare? Nu, pentru că era tocmai timpul în care avea nevoie să se roage. ʺCând a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim, şi de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga şi lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea şi mai înainte.ʺ Daniel nu a căutat să-și ascundă loialitatea față de Dumnezeu. Nu s-a rugat în inima lui, ci și-a înălțat rugăciunea către ceruri cu voce tare, cu ferestrele deschise către Ierusalim …

Putem să știm că, dacă viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu,  atunci când suntem aduși la judecată din cauza credinței noastre, Isus va fi cu noi. Când suntem aduși în fața conducătorilor și demnitarilor pentru a da socoteală de credința noastră, Duhul lui Dumnezeu va ilumina înțelegerea noastră, și vom fi în stare să dăm mărturie pentru slava lui Dumnezeu. Și dacă vom fi chemați să suferim pentru Hristos, vom fi în stare să mergem la închisoare încrezându-ne în El așa cum se încrede un copilaș în părinții săi. Acum este timpul să cultivăm credința în Dumnezeu. – Review and Herald, 3 mai, 1892.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s