07-09-2011

ʺÎn ziua aceea, Debora a cântat această cântare, cu Barac, fiul lui Abinoam: «Nişte căpetenii s-au pus în fruntea poporului în Israel, Şi poporul s-a arătat gata de luptă: Binecuvântaţi pe Domnul!»ʺ Judecători 5:1, 2.

Copiii lui Israel, despărțindu-se din nou de Dumnezeu prin idolatrie, erau greu asupriți de acești dușmani. Proprietatea și chiar viețile oamenilor erau în pericol constant. De aceea satele și locuințele singuratice erau pustii, iar oamenii se adunaseră în cetăți apărate de ziduri. Drumurile principale erau goale, iar oamenii mergeau din loc în loc pe drumuri singuratice. În locurile  de unde se scotea apa, mulți fuseseră jefuiți și chiar uciși. Și pentru a adăuga la necazurile lor, israeliții nu erau înarmați. Nu puteai găsi o sabie sau o suliță la patruzeci de mii de oameni.

De douăzeci de ani gemeau copiii lui Israel sub jugul asupritorului; apoi s-au întors de la idolatria lor și cu umilință și pocăință au strigat la Domnul pentru eliberare. Și nu au strigat în zadar. În Israel locuia o femeie renumită pentru evlavia ei, și prin ea a ales Domnul să elibereze pe poporul Său. Numele ei era Debora. Era cunoscută ca profet și în lipsa judecătorilor obișnuiți, poporul o căuta pentru sfat și dreptate.

Domnul a înștiințat pe Debora despre hotărârea Lui de a distruge pe dușmanii lui Israel și i-a poruncit să trimită după un om numit Barac, din seminția lui Neftali  căruia să-i facă cunoscute instrucțiunile pe care le-a primit. În consecință ea a trimis după Barac și i-a poruncit să adune zece mii de oameni din Neftali și Zabulon și să pornească la război contra armatei împăratului Iabin…

Debora a sărbătorit triumful lui Israel într-una din cele mai impresionante și mai mărețe cântări. Ea a tribuit lui Dumnezeu toată  slava pentru eliberarea lor și a invitat poporul să-L   laude pentru lucrările Sale minunate. – The Signs of the Times, 16 iunie, 1881.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s