25-09-2011

“În Iope, era o uceniţă numită Tabita, nume, care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulţime de fapte bune şi milostenii”. Fapte 9:36.

La Iope, care era era aproape de Lida, locuia o femeie numită Dorca, ale cărei fapte buneau făcut-o să fie iubită mult… Viața ei a fost plină de fapte de bunătate. Degetele ei pricepute erau mai active decât limba ei. Ea știa cine avea nevoie de haine confortabile și cine avea nevoie de simpatie și ea a slujit cu generozitate pe cei săraci și întristați.

ʺÎn vremea aceea, s’a îmbolnăvit, şi a muritʺ Fapte 9:37. Biserica din Iope a realizat pierderea. Și având în vedere viața de slujire pe care a dus-o Dorca, nu e de mirare că au plâns-o și că lacrimi calde au căzut peste lutul neînsuflețit.

Auzind că Petru era la Lida, credincioșii din Iope au trimis soli la el ʺsă -l roage: Nu pregeta să vii pînă la noiʺ (versetul 38). ʺPetru s-a sculat, şi a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând, şi i-au arătat hainele şi cămăşile, pe care le făcea Dorca, pe când era cu eleʺ(versetul 39).

Petru a poruncit ca prietenii înlăcrimați să iasă din cameră, și plecându-se pe genunchi, s-a rugat fierbinte ca Dumnezeu să readucă pe Dorca la viață și sănătate. Întorcându-se spre trup, spuse: ʺ«Tabita, scoală-te!» Ea a deschis ochii, şi, cînd a văzut pe Petru, a stătut în capul oaselorʺ(versetul 40).

Dorca a fost de mare ajutor bisericii, și Dumnezeu a văzut potrivit  s-o aducă din înapoi din țara dușmanului, ca priceperea și energia ei să mai poată fi o binecuvântare pentru alții, și ca prin manifestarea puterii Sale, cauza lui Hristos să poată fi întărită. – Review and Herald, 6 aprilie 1911.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s