01-09-2011

ʺPrin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Şi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu.ʺ Evrei 11:5.

Enoh a fost un învățător public în epoca în care a trăit. El a învățat adevărul; el a trăit adevărul; și caracterul învățătorului care a umblat cu Dumnezeu era armonios în orice privință cu măreția și sfințenia misiunii sale. Enoh a fost un profet care a vorbit mânat de Duhul Sfânt. Era o lumină în mijlocul întunericului moral, un model, un om care a umblat cu Dumnezeu, fiind ascultător de legea Sa – acea lege pe care Satana a refuzat să o asculte, pe care Adam a călcat-o, de care Abel a ascultat, și pentru că a ascultat-o a fost ucis.

Și acum Dumnezeu voia să demonstreze universului falsitatea acuzației lui Satana că omul nu poate ține legea lui Dumnezeu. El voia să demonstreze că deși omul a păcătuit, poate fi într-o asemenea legătură cu Dumnezeu, încât va avea mintea și Spiritul lui Dumnezeu și va fi un simbol grăitor al lui Hristos. Acest om sfânt a fost ales de Dumnezeu pentru a dezaproba răutatea lumii și a dovedi lumii că este cu putință ca oamenii să păzească toată legea lui Dumnezeu…

Enoh nu doar a meditat și s-a rugat și a îmbrăcat armura  vegherii, dar a ieșit de la întâlnirile lui cu Dumnezeu pentru a stărui pe lângă semenii săi. El nu a ascuns adevărul pentru a câștiga  aprobarea necredincioșilor, neglijând astfel sufletele lor. Această legătură strânsă cu Dumnezeu i-a dat curajul de a lucra lucrările lui Dumnezeu.  Enoh a umblat cu Dumnezeu și ʺprimise mărturia că este plăcut lui Dumnezeuʺ ( Evrei 11:5).

Acesta este privilegiul fiecărui credincios de astăzi. Este privilegiul omului de a locui cu Dumnezeu și Dumnezeu să locuiască permanent  în om. ʺEu în ei și Tu în mineʺ ( Ioan 17:23), spune Isus. A umbla cu Dumnezeu și a avea  mărturia că Lui îi plac căile lor este o experiență care nu se limitează la Enoh, la Ilie, la patriarhi, la profeți, la apostoli și la martiri. Este nu doar privilegiul ci și datoria fiecărui urmaș al lui Hristos de a-L avea pe Isus păstrat cu sfințenie în inimă și de  a-L lua cu ei în viețile lor. Atunci vor fi cu adevărat pomi roditori. – The Upward Look, 228.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s