26-09-2011

Duhul a zis lui Filip: «Du-te, şi ajunge carul acesta!» Filip a alergat, şi a auzit pe Etiopian citind pe proorocul Isaia. El i -a zis: «Înţelegi tu ce citeşti?»” Fapte 8:29, 30.

Dumnezeu  Se uită de sus, de la  tronul Său și trimite îngerii Săi pe pământ să colaboreze cu cei care învață pe alții adevărul. Citiți experiența lui Filip și a famenului: ʺUn înger al Domnului a vorbit lui Filip, şi i -a zis: «Scoală-te, şi du-te spre miazăzi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza, şi care este pustiu». Filip s-a sculat şi a plecat. Şi iată că un Etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a Etiopienilor, şi îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo, şi şedea în carul lui, şi citea pe proorocul Isaiaʺ Fapte 8:26-28…

Această întâmplare ne arată grija pe care o are Domnul pentru fiecare minte care este sensibilă la adevăr. Vedem cât de strâns este legată slujirea îngerilor cerești de lucrarea slujitorilor Domnului de pe pământ.

Asupra lui Filip fusese pusă răspunderea de a intra în locuri noi, de a deschide noi drumuri. Un înger, care urmărea fiecare ocazie de a aduce oameni în contact cu semenii lor, i-a dat instrucțiuni. Filip a fost trimis ʺspre miazăzi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza, şi care este pustiuʺ (verstul 26). Astfel a fost pus în contact cu un om de mare influență care, atunci când avea să fie convertit avea să transmită și altora lumina adevărului. Prin lucrarea Domnului, făcută prin Filip, bărbatul a fost convins de adevăr, a fost convertit și botezat. El a fost un ascultător de calitate, cu o bună reputație, care avea să exercite o influență puternică în favoarea adevărului.

Astăzi, ca și atunci, îngerii din ceruri așteaptă să conducă pe oameni la semenii lor. Un înger i-a arătat lui Filip unde să găsească pe acest om, care era atât de gata să primească adevărul. Și astăzi îngeri ai lui Dumnezeu vor călăuzi și vor conduce pașii lucrătorilor care vor permite Duhului Sfânt să sfințească vorbirea lor și să curățească  și să înnobileze inimile lor. – Review and Herald, 20 aprilie 1905.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s