08-09-2011

ʺDomnul S-a uitat la el, şi a zis: «Du-te cu puterea aceasta pe care o ai, şi izbăveşte pe Israel din mâna lui Madian; oare nu te trimet Eu?» Ghedeon I-a zis: «Rogu-te, domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase, şi eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu.»Domnul i-a zis: «Eu voi fi cu tine, şi vei bate pe Madian ca pe un singur om»ʺ Judecători 6:14-16.

Toate minunile pe care le-a făcut Dumnezeu pentru poporul Său au fost făcute prin mijloacele cele mai simple. Când oamenii lui Dumnezeu sunt consacrați Lui cu totul, atunci El îi va folosi pentru a duce mai departe lucrarea Sa pe pământ. Dar trebuie să ne amintim că oricare ar fi succesul care ne-ar putea însoți, slava și onoarea aparțin lui Dumnezeu, pentru că orice talent și orice putere este un dar de la El.

Dumnezeu va încerca la maximum credința și curajul celor cărora le-a încredințat responsabilități în lucrarea Sa. Aparențele vor fi adesea amenințătoare. Deși Dumnezeu a dat asigurări repetate privind ajutorul Său, totuși credința aproape se va clătina. ʺAșa zice Domnulʺ trebuie să fie sprijinul nostru puternic, independent de raționamentele omenești, sau de imposibilitățile aparente.

Experiența lui Ghedeon și a armatei sale, a fost destinată a ne învăța o lecție de simplitate și credință. Conducătorul ales de Dumnezeu nu ocupa o poziție de frunte în Israel. Nu era nici domnitor, nici levit, nici preot. El se socotea cel mai mic în casa tatălui său. Înțelepciunea omenească nu l-ar fi ales. Dar Dumnezeu a văzut în Ghedeon un om integru și plin de curaj moral. El nu se încredea în sine și era doritor să asculte învățăturile lui Dumnezeu și să realizeze scopurile Sale.

Domnul nu este dependent de oameni în poziții înalte, cu un intelect deosebit sau cunoștințe extinse. Astfel de oameni sunt adesea mândri și încrezători în sine. Ei se simt competenți să elaboreze și să execute planuri fără sfat de la Dumnezeu. Ei se despart de Adevărata Viță și ca urmare devin uscați și fără rod, ca ramurile uscate.

Domnul va da de rușine pe cei înfumurați. El va da izbândă celor mai firave eforturi, celor mai nepromițătoare metode, atunci când sunt prin hotărâre divină și începute cu umilință și încredere. – The Signs of the Times, 30iunie, 1881.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s