15-09-2011

ʺCuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: «Mai bine înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoşteam, şi mai înainte ca să fi ieşit tu din pântecele ei, Eu te pusesem deoparte, şi te făcusem prooroc al neamurilor»ʺ Ieremia 1:4, 5.

Domnul a dat lui Ieremia o solia de mustrare pentru a o duce poporului, acuzându-i că resping continuu sfatul Său, spunând: ʺ Eu v-am vorbit, şi de vreme şi târziu, şi nu M-aţi ascultat! V-am trimis pe toţi slujitorii Mei proorocii, i-am trimis într-una la voi, să vă spună: «Întoarceţi-vă fiecare dela calea voastră cea rea, îndreptaţi-vă faptele, nu mergeţi după alţi dumnezei, ca să le slujiţi, şi veţi rămânea în ţara, pe care v-am dat-o vouă şi părinţilor voştri! Dar voi n-aţi luat aminte şi nu M-aţi ascultat»ʺ Ieremia 35:14, 15.

Dumnezeu a stăruit pe lângă poporul Său, rugându-I să nu-l mânie cu lucrarea mâinilor și inimilor lor, dar ʺei nu L-au ascultat.ʺ Ieremia  a prezis atunci captivitatea evreilor, ca pedeapsă pentru că nu au ascultat cuvântul Domnului. Haldeii urmau să fie folosiți ca instrument prin care Dumnezeu avea să pedepsească poporul Său neacultător. Pedeapsa lor urma să fie proporțională cu înțelegerea lor și cu avertismentele pe care le-au disprețuit. Dumnezeu a întârziat multă vreme judecățile Sale, din cauza refuzului Său de a umili poporul Său ales, dar acum El urma să abată neplăcerea Sa asupra lor, ca un ultim efort de a-i opri din direcția cea rea.

În aceste zile El n-a stabilit nici un plan nou pentru a păstra curăția poporului Său. El roagă pe cei greșiți, care mărutirsesc numele Său să se pocăiască și să se întoarcă de la căile lor rele, în același mod în care a făcut-o și în vechime. El face să răsune avertizarea și mustră păcatul la fel de credincios ca în zilele lui Ieremia. Dar Israelul de azi are aceleași ispite de a disprețui mustrarea și de a urî sfatul Său ca și vechiul Israel. Prea adesea ei sunt surzi la cuvintele pe care le-a dat Dumnezeu servilor Săi pentru binele celor ce pretind că au adevărul. – The Signs of the Times, 12 februarie, 1880.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s