12-09-2011

ʺAtunci Ilie s’a apropiat de tot poporul, şi a zis: «Până când vreţi să şchiopătaţi de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeţi după El; iar dacă este Baal, mergeţi după Baal!» Poporul nu i -a răspuns nimic ʺ 1 Împăraţi 18:21.

În munţii Galaadului, la răsărit de Iordan, trăia în zilele lui Ahab un om al credinţei şi rugăciunii a cărui lucrare neînfricată era destinată să oprească răspândirea rapidă a apostaziei în Israel. Departe de orice oraş renumit şi neavând o poziţie înaltă în societate, Ilie Tişbitul a intrat totuşi în misiunea lui încrezător în planul lui Dumnezeu de a pregăti calea înaintea lui şi de a-i da succes deplin. Cuvântul credinţei şi al puterii era pe buzele lui şi întreaga lui viaţă era consacrată lucrării de reformă. Glasul lui era al unuia care striga în pustie pentru a mustra păcatul şi pentru a respinge valul răului. Dar, deşi a venit  la oameni ca mustrător al păcatului, solia lui oferea balsamul de Galaad sufletelor bolnave de păcat ale acelora care doreau să fie vindecaţi.

Când Ilie l-a văzut pe Israel afundându-se din ce în ce mai mult în idolatrie, sufletul i-a fost îndurerat şi indignarea l-a cuprins. Dumnezeu făcuse lucruri mari pentru poporul Său  Îl eliberase din robie şi îi dăduse “pământurile neamurilor … ca să păzească poruncile Lui, şi să ţină legile Lui” (Ps. 105,44.45). Dar planurile pline de îndurare ale lui Iehova erau acum aproape uitate. Necredinţa despărţea cu repeziciune poporul ales de Izvorul puterii lui.

Văzând, din locuinţa lui retrasă de la munte, această apostazie, Ilie a fost copleşit de amărăciune. Cu groază în suflet, el a implorat pe Dumnezeu să oprească poporul favorizat de odinioară de pe calea lui păcătoasă, să îi trimită judecăţi, dacă este nevoie, ca să poată fi determina să vadă în adevărata lumină îndepărtarea lui de Cer. El dorea să-i vadă aduşi la pocăinţă înainte ca ei să meargă atât de departe în nelegiuirea lor, încât să-L provoace pe Dumnezeu să-i distrugă cu totul. – Profeți și regi, 119, 120.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s