16-09-2011

ʺDuceţi-vă şi întrebaţi pe Domnul pentru mine, pentru popor şi pentru Iuda, cu privire la cuvintele cărţii acesteia care s-a găsit; căci mare este mânia Domnului, care s-a aprins împotriva noastră, pentru că părinţii noştri n-au ascultat de cuvintele cărţii acesteia, şi n-au împlinit tot ce ne este poruncit în eaʺ 2 Împărați 22:13.

Încă din tinerețe, Iosia s-a străduit să profite de poziția sa de rege pentru a înălța principiile legii sfinte a lui Dumnezeu. Și acum,  în timp ce Șafan logofătul, îi citea din cartea legii, împăratul întrezări în această carte o comoară de cunoștințe, un aliat puternic în lucrarea de reformă pe care dorea atât de mult s-o vadă realizată în țară. El a hotărât să meargă în lumina sfaturilor sale și să facă tot ce stătea în puterea lui pentru a familiariza poporul său cu învățăturile ei și, dacă era cu putință, să-i conducă să cultive respect și dragoste pentru legea cerului.

Dar, era oare cu putință să înfăptuiască reforma necesară? Din tot ce aflase din citirea acestei cărți în fața lui, Israel aproape atinsese limita răbdării divine; în curând Dumnezeu Se va scula să pedepsească pe cei ce aduseseră dezonoare asupra numelui Său. Mânia Domnului se aprinsese deja împotriva poporului. Copleșit de durere și disperare, Iosia și-a rupt hainele și s-a plecat înaintea Domnului  în agonia spiritului, căutând iertare pentru păcatele unei națiuni nepocăite.

Pe vremea aceea proorocița Hulda locuia la Ierusalim, lângă Templu. Mintea regelui, plină de presimțiri îngrijorătoare se întoarse către ea; și s-a hotărât să întrebe pe Domnul prin acest sol ales pentru a afla dacă era cu putință, dacă era vreun mijloc în puterea sa prin care ar fi putut salva pe rătăcitorul Iuda, aflat acum pe punctul de a se ruina.

Gravitatea situației și respectul pe care îl avea pentru proorociță, l-au determinat să aleagă ca soli către ea, pe oamenii cei mai de vază ai împărăției. ʺDuceţi-văʺ le-a poruncit ʺşi întrebaţi pe Domnul pentru mine, pentru popor şi pentru Iuda, cu privire la cuvintele cărţii acesteia care s-a găsit; căci mare este mânia Domnului, care s-a aprins împotriva noastră, pentru că părinţii noştri n-au ascultat de cuvintele cărţii acesteia, şi n-au împlinit tot ce ne este poruncit în ea.ʺ – Review and Herald, 22 iulie, 1915.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s