06-09-2011

ʺNimeni nu va putea să stea împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi.ʺ Iosua 1:5.

După moartea lui Moise, Iosua a fost numit conducătorul lui Israel spre a-i conduce în Ţara Făgăduită. El era bine pregătit pentru această slujbă importantă. A fost prim ministru al lui Moise în cea mai mare parte din timpul peregrinajului lor prin pustie. A văzut lucrările minunate ale lui Dumnezeu făcute prin Moise şi a înţeles bine temperamentul poporului. A fost unul din cele douăsprezece iscoade care au fost trimise să cerceteze Ţara Făgăduinţei şi unul dintre cei doi care au dat un raport fidel despre bogăţia ei şi care au încurajat poporul să se suie şi s-o ia în stăpânire, prin puterea lui Dumnezeu.

Domnul i-a făgăduit lui Iosua că avea să fie cu el, aşa cum fusese cu Moise, şi va face ca pentru el cucerirea Canaanului să fie  uşoară, cu condiţia să fie credincios şi să păzească toate poruncile Lui.   Iosua a fost neliniştit cu privire la executarea mandatului de a conduce poporul în ţara Canaanului, dar această asigurare i-a îndepărtat temerile. El le-a poruncit copiilor lui Israel să fie gata pentru o călătorie de trei zile şi toţi bărbaţii de război să se pregătească de luptă.

“Ei au răspuns lui Iosua şi au zis: ‘Vom face tot ce ne-ai poruncit şi ne vom duce oriunde ne vei trimite. Te vom asculta în totul, cum am ascultat pe Moise. Numai Domnul Dumnezeul tău să fie cu tine, cum a fost cu Moise! Orice om care se va răzvrăti împotriva poruncii tale şi care nu va asculta de tot ce-i vei porunci, să fie pedepsit cu moartea! Întăreşte-te numai şi îmbărbătează-te.'” Iosua 1:16-18.

Dumnezeu a dorit ca trecerea israeliţilor peste Iordan să fie miraculoasă. Iosua a poruncit poporului să se sfinţească, pentru că a doua zi Domnul urma să facă lucruri minunate în mijlocul lor. La timpul hotărât, el a dat dispoziţii preoţilor să ia chivotul, care conţinea Legea lui Dumnezeu şi să-l poarte înaintea poporului. “Domnul a zis lui Iosua: ‘Astăzi voi începe să te înalţ înaintea întregului Israel, ca să ştie că voi fi cu tine, cum am fost cu Moise'” Iosua 3:7. – Mărturii vol.4, pag. 156, 157.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s