05-09-2011

ʺMoise a zis lui Dumnezeu: «Cine sunt eu, ca să mă duc la Faraon, şi să scot din Egipt pe copiii lui Israel?» Dumnezeu a zis: ,,Eu voi fi negreşit cu tine; şi iată care va fi pentru tine semnul că Eu te-am trimes: după ce vei scoate pe popor din Egipt, veţi sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta»ʺ Exodul 3:11, 12.

Consacrarea și umilința au caracterizat totdeauna oamenii cărora Dumnezeu le-a încredințat responsabilități în lucrarea Sa. Chemarea divină către Moise în pustie l-a găsit neîncrezător în sine. El și-a dat seama că nu era potrivit pentru poziția la care îl chemase Dumnezeu; dar acceptând datoria, a devenit un instrument  cizelat în mâna lui Dumnezeu pentru a îndeplini cea mai mare lucrare încredințată vreodată muritorilor.

Dacă Moise s-ar fi încrezut în propria putere și înțelepciune, și ar fi acceptat cu nerăbdare marea însărcinare, ar fi scos în evidență faptul că era total nepotrivit pentru o asemenea lucrare. Faptul că omul își simte propria slăbiciune estecel puțin o dovadă că își dă seama de amploarea lucrării încredințate și că ne dă ocazia să sperăm că va face din Dumnezeu sfătuitorul și puterea sa. O astfel de persoană nu ve merge mai departe sau mai repede decât îl conduce Dumnezeu.

Un om câștigă putere și eficiență pe măsură ce acceptă responsabilitățile pe care Dumnezeu le pune asupra lui și caută cu tot sufletul să se pregătească pentru a le purta cum trebuie. Oricât de umilă ar fi poziția sa și oricât de limitată capacitatea sa, acel om care răspunde cu dragă inimă chemării la datorie și, încrezându-se în puterea divină, va căuta să-și îndeplinească lucrarea cu credincioșie va atinge adevărata măreție. El va simți că are o însărcinare divină să lupte împotriva a ceea ce este greșit, să întărească ce e drept, să ridice, să mângâie și să binecuvinteze pe semenii săi. Indolența, egoismul și iubirea aprobării lumești trebuie să dea loc acestei chemări cerești.

Angajat într-o astfel de lucrare, omul slab va deveni puternic; cel timid, curajos; cel nehătărât, ferm și hotărât. Fiecare va vedea  importanța poziției sale și modului său de a acționa, întrucât cerul l-a ales să facă o lucrare specialăpentru Împăratul împăraților. Astfel de oameni vor lăsa lumea mai bună pentru că au trăit în ea. Influența lor este exersată pentru a ridica, a curăța și a înnobila pe toți cei cu care vin în contact, astfel ei ajută pregătirea semenilor lor pentru curțile cerești. – The Signs of the Times, 11 august, 1881.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s