02-09-2011

Domnul a zis lui Noe: «Intră în corabie, tu şi toată casa ta; căci te-am văzut fără prihană înaintea Mea în neamul acesta de oameni»” Geneza 7:1.

În zilele lui Noe, răutatea lumii devenise atât de mare încât Dumnezeu nu putea s-o mai suporte. Și atunci a spus: ʺAm să şterg de pe faţa pământului pe omul pe care l-am făcutʺ(Geneza 6:7). Dar I-a fost milă de omenire și în dragostea Sa a oferit un loc de adăpost pentru toți cei care voiau să-L accepte. El a dat lui Noe o solie pentru a fi transmisă oamenilor: ʺDuhul Meu nu va rămînea pururea în omʺ(versetul 3).

Lui Noe i s-a poruncit să construiască o arcă și în același timp să predice că Dumnezeu va aduce un potop pe pământ, pentru a distruge pe cel rău. Cei care ar fi crezut solia și s-ar fi pregătit pentru acest eveniment, prin pocăință și reformă, ar fi găsit iertare și ar fi fost salvați. Dar o rezistență continuă  față de rugămințile stăruitoare și față de avertizările  de la Dumnezeu prin servul Său Noe, i-a despărțit de Dumnezeu și ca urmare iubirea și mila infinită și-a încetat apelurile.

Duhul lui Dumnezeu a continuat să se lupte cu omul răzvrătit până ce termenul specificat aproape a expirat. Atunci Noe și familia lui au intrat în corabie și mâna lui Dumnezeu a închis ușa corăbiei. Mila a coborât de pe tronul de aur, nemaiputând să mijlocească pentru păcătosul vinovat.

Nu toți oameni acelei generații erau păgâni idolatri în adevăratul sens al cuvântului. Mulți aveau o cunoaștere a lui Dumnezeu și a legii Sale; dar nu numai că au respins solia predicatorului credincios al neprihănirii pentru ei înșiși, dar și-au folosit toată influența pentru a împiedeca pe alții să fie ascultători de Dumnezeu. Pentru fiecare vine o zi de încercare și de responsabilitate. Acea generație a avut perioada ei de ocazie favorabilă și de privilegiu câtă vreme Noe vestea avertizarea privind distrugerea ce urma să vină. Dar ei și-au predat mintea  controlului Satanei mai degrabă decât lui Dumnezeu și el i-a înșelat așa cum a făcut și cu primii noștri părinți. El a pus înaintea lor întunericul și minciuna în locul luminii și adevărului. Și ei au socotit adevărate sofisticăriile și minciunile lui, pentru că erau acceptabile pentru ei și în armonie cu viețile lor corupte, în timp ce adevărul care i-ar fi salvat a fost repins ca amăgire. – The Signs of the Times, 1 aprilie, 1886.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s