11-09-2011

ʺAcum Doamne, Dumnezeul meu, Tu ai pus pe robul Tău să împărăţească în locul tatălui meu David; şi eu nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat. Robul Tău este în mijlocul poporului pe care l-ai ales, popor foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici numărat, din pricina mulţimii lui. Dă dar robului Tău o inimă pricepută, ca să judece pe poporul Tău, să deosebească binele de rău! Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe poporul acesta aşa de mare la număr!ʺ 1 Împărați 3:7-9.

Numele lui Iehova a fost mult onorat în prima parte a domniei lui Solomon. Înţelepciunea şi dreptatea, manifestate de împărat, dădeau mărturie tuturor popoarelor despre atributele minunate ale Dumnezeului pe care Îl slujea. Pentru o vreme, Israel a fost ca o lumină, care dădea pe faţă măreţia lui Iehova. Adevărata slavă a primei părţi a domniei lui Solomon nu s-a văzut în înţelepciunea neîntrecută,  în bogăţii fabuloase, în puterea fără egal şi în renumele lui, ci în onoarea pe care a adus-o Numelui Dumnezeului lui Israel, prin folosirea înţeleaptă a darurilor cerului.

Pe măsură ce anii treceau şi faima lui Solomon creştea, el căuta să-L onoreze pe Dumnezeu, sporind mereu în putere mintală şi spirituală şi continuând să împartă altora binecuvântările pe care le primea. Nimeni nu putea să înţeleagă mai bine decât el însuşi că prin favoarea lui Iehova intrase în stăpânirea puterii, înţelepciunii şi că aceste daruri i-au fost acordate ca să dea lumii cunoaşterea Împăratului împăraţilor.

Solomon a dat pe faţă un interes deosebit în studiul naturii, dar cercetările lui nu s-au limitat la o singură ramură de învăţătură. Prin studiul stăruitor al tuturor lucrurilor create, atât însufleţite, cât şi neînsufleţite, el a câştigat o concepţie lămurită despre Creator. În forţele naturii, în lumea animală şi minerală şi în orice copac, mugur şi floare, el vedea descoperirea înţelepciunii lui Dumnezeu; şi în timp ce căuta să înveţe mai mult şi mai mult, cunoaşterea lui despre Dumnezeu şi dragostea faţă de El creşteau continuu. – Profeți și Regi, 32, 33.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s