24-09-2011

ʺȘtefan, peste care Dumnezeu revărsase din belșug din bunătatea și puterea Lui, făcea minuni și semne mari între oameniʺ Fapte 6:8.

Ștefan a fost foarte activ pentru cauza lui Dumnezeu și și-a declarat credința cu îndrăzneală. ʺUnii din sinagoga cunoscută ca «a oamenilor liberi» (în care erau iudei din Cirena și din Alexandria) i s-au opus și, împreună cu alți iudei din Cilicia și din Asia, au început o dispută cu el,  dar pentru că el vorbea plin de înțelepciune și de Duhul Sfânt, nu i-au putut sta împotrivăʺ  Fapte 6:9,10. Acești studenți ai marilor rabini se simțeau încrezători că pot obține o victorie completă asupra lui Ștefan într-o discuție publică, din cauza presupusei sale ignoranțe. El, nu doar  că a vorbit cu puterea Duhului Sfânt, dar pentru vasta adunare era clar că el era un cercetător al profețiilor și învățase toate aspectele legii. El a apărat cu abilitate adevărurile pe care le-a promovat și a învins complet pe adversarii săi.

Preoții și conducătorii care au asistat la manifestarea minunată a puterii care a însoțit slujirea lui Ștefan s-au umplut cu o ură amară. În loc să cedeze în fața greutății dovezilor prezentate de el, erau hotărâți să-i reducă vocea la tăcere, omorându-l. În mai multe rânduri mituiseră autoritățile romane să treacă fără comentarii peste situațiile în care iudeii luaseră legea în mână, judecând, condamnând și executând pe prizonieri după obiceiul lor național. Dușmanii lui Ștefan nu se îndoiau că puteau să urmeze un astfel de curs fără a fi în primejdie. Erau hotărâți să riște consecințele unui astfel de eveniment, și de aceea au arestat pe Ștefan și l-au adus în fața consiliului sinedriului pentru judecată…

Pe când Ștefan stătea față în față cu judecătorii săi, pentru a răspunde la crima de a fi hulit, o strălucire sfântă strălucea pe chipul său.ʺ Toți cei care ședeau în Sinedriu au privit drept la el – și au văzut fața lui arătând ca o față de îngerʺ(versetul 15). Cei care l-au înălțat pe Moise ar fi putut vedea pe fața prizonierului aceeași lumină sfântă de care radia fața vechiului profet. Șechina era un spectacol la care ei nu aveau să mai fie niciodată martori în templul a cărui slavă se îndepărtase pentru totdeauna. Mulți dintre cei care au privit chipul luminat al lui Ștefan au tremurat și și-au acoperit fețele; dar necredința încăpățânată și prejudecata nu s-au clătinat. – Spirit of Prophecy 3, 294-296.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s