23-09-2011

Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Şi un mare har era peste toţi” Fapte 4:33.

După răstignirea lui Hristos, ucenicii formau o grupă neajutorată și descurajată, – ca oile fără păstor. Învățătorul lor fusese respins, condamnat și pironit pe crucea umilitoare. Preoții iudei și conducătorii declaraseră cu dispreț: ʺPe alţii i-a mântuit iar pe Sine nu Se poate mântui! Dacă este El Împăratul lui Israel, să Se pogoare acum de pe cruce, şi vom crede în El! ʺMatei 27:42.

Dar crucea, acel instrument de tortură și rușine, a adus lumii speranță și mântuire. Ucenicii s-au adunat; deznădejdea și neputința i-au părăsit. Au fost transformați și uniți în legătura dragostei creștine. Nu erau decât niște oameni umili, fără avere, și fără altă armă decât Cuvântul și Duhul lui Dumnezeu, priviți de evrei ca simpli pescari. Cu toate acestea, în puterea lui Hristos au mers înainte mărturisind adevărul, și triumfând asupra oricărei opoziții. Îmbrăcați cu armura divină au mers înainte spunând istoria minunată a ieslei și a crucii. Fără recunoaștere sau onoare pământească ei erau eroi ai credinței. De pe buzele lor ieșeau  cuvinte de o elocvență divină care au zguduit lumea.

Cei care au respins și au răstignit pe Mântuitorul se așteptau să găsească pe ucenici decurajați și mâhniți, gata să renege pe Domnul lor. Au ascultat cu uimire mărturia apostolilor, clară, plină de îndrăzneală, dată sub puterea Duhului Sfânt. Ucenicii au lucrat și au vorbit așa cum lucrase și vorbise Învățătorul lor, și toți cei care i-au auzit au spus: ʺEi au fost cu Isus și au învățat de la El.ʺ

Când au plecat vestind pe Isus peste tot, apostolii au făcut multe lucruri pe care iudeii nu le aprobau. Oamenii au scos pe străzi pe cei bolnavi, pe cei stăpâniți de duhuri necurate; mulțimile  adunate în jurul lor și cei ce fuseseră vindecați strigau laude lui Dumnezeu și slăveau numele Celui pe care iudeii Îl condamnaseră, Îl încoronaseră cu spini, Îl dăduseră să fie biciuit și răstignit. – Signs of the Times, 20 septembrie, 1899.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s