Sabatul din 2 aprilie 2016

Zi de post și rugăciune

Materiale pentru  Sabatul 1 trimestrul 2 – 2 aprilie 2016

TEMA: ”Să ne rugăm pentru vecinul de lângă noi”

 

Idei și resurse pentru ziua de post și rugăciune

 • Se sugerează o predică cu tema: Puterea postului și rugăciunii
 • Povestirea pentru copii sugerată: Ioan 6:9 – Povestea băiețelului care a fost gata să dea prânzul său (cinci pâini și doi pești) ca Isus să poată mânca.
 • Tema pentru ziua de post și rugăciune din trimestrul 2: ”Să ne rugăm pentru vecinul de lângă noi” ca și pentru cererile bisericii mondiale.
 • Devoționalul pentru Ziua de post și rugăciune ”Să ne rugăm pentru vecinul de lângă noi” poate fi ținut separat sau înglobat în predică.
 • Materiale și resurse suplimentare privind postul includ: ”Chemarea biblică la post și rugăciune” și ”Descoperire spirituală.” Și acestea pot fi incorporate în predică sau împărtășite membrilor separat.

Lucruri pe care să le reținem privind postul

În timp ce nu toți vor fi în stare să țină post negru, încurajați pe cei care pot să postească masa de dimineață sau seara. Încheierea postului poate fi făcută împreună cu o masă de seară petrecută împreună sau o masă comună duminică dimineața.

Posibilele tipuri de post pot include: postul cu apă, postul cu sucuri, postul lui Daniel, postul de la aliment bogate sau de la dulciuri, postul de la social media, postul de la televizor, etc. Încurajați membrii să se roage și să întrebe pe Dumnezeu pentru care tip  de post să opteze.

Deși postul este ceva ce Biblia recomandă (vezi Matei 6:16), trebuie să ne amintim că postul nu este o cheie magică pentru a obține neprihănirea sau binecuvântări,  nici o disciplină spirituală pe care o experimentăm. Nu putem câștiga binecuvântările lui Dumnezeu sau răspuns la rugăciune prin post așa cum nu putem să obținem propria noastră mântuire. De asemenea, postul nu este un substitut pentru ascultare sau supunere personală și o iubire asemenea lui Isus. De fapt, ni se spune că ”Postul sau rugăciunea care vin dintr-un spirit doritor de a se îndreptăți sunt o urâciune înaintea lui Dumnezeu” (Hristos Lumina Lumii, p. 280). Cu toate acestea, în timp ce căutăm pe Domnul cu umilința inimii și punem deoparte distracțiile pământești, vom avea un cadru al minții mai receptiv la ceea ce Dumnezeu vrea să facă în viața noastră și prin rugăciunile noastre. Așa cum spunea pastorul Derek Morris: ”Postim de la lume ca să ne ospătăm cu Isus!”

Tema de rugăciune pentru 2 aprilie, 2016

Rugându-ne pentru vecinul de alături

Sugestii de rugăciune care să ne ajute să ajungem la cei mai apropiați

 • Rugați-vă pentru în mod specific pentru vecini pe nume, ca și pentru oamenii care credeți că vor veni la Domnul.
 • Rugați-vă pentru nevoi specifice pe care le-ați observat în viețile lor, fie biruința asupra lucrurilor care dau dependență, fie ajutor pentru copii neascultători, cunoașterea adevărului, etc.
 • Rugați-vă ca Dumnezeu să ne dea o iubire sinceră și interes pentru cei care locuiesc cel mai aproape de noi, chiar dacă pot fi câteodată dificili, diferiți, de altă credință, sau fără credință.
 • Rugați-vă ca Dumnezeu să ne ajute să avem o inimă mai caldă și mai generoasă față de străini și față de cei care trăiesc în jurul nostru.
 • Rugați-vă ca Dumnezeu să deschidă uși ca să putem sluji vecinilor, atingând inimile lor pentru Hristos.
 • Rugați-vă ca Dumnezeu să deschidă uși pentru a studia Biblia cu vecinii sau să-i invităm la întâlniri evanghelistice speciale.
 • Rugați-vă ca Dumnezeu să ne ajute să învățăm cum să slujim altora așa cum Hristos ne-a slujit nouă.
 • Rugați-vă să nu avem regrete la revenirea lui Isus, știind că am făcut tot ce am putut pentru a aduce pe aproapele nostru în împărăție.

Pe lângă sugestiile de mai sus, vă rugăm să vă amintiți de următoarele cereri de rugăciune ale bisericii mondiale pentru această zi de post și rugăciune:

 

 • Rugați-vă pentru campaniile masive de evanghelizare planificate în toată Rwanda pentru luna mai 2016. Se anticipează că vor fi peste 100000 de botezuri ca rezultat al studiilor biblice care au deja loc, iar în luna mai sunt prevăzute mai mult de 2300 de evanghelizări simultane! Rugați-vă pentru revărsarea Duhului lui Dumnezeu!
 • Rugați-vă pentru conducătorii bisericii și pentru mulți membri laici care vor împărtăși solia mântuirii multora. Rugați-vă pentru înțelepciune, putere, răbdare, sănătate și puterea Duhului Sfânt. Vor predica și mulți tineri. Rugați-vă ca această experiență să fie una care să transforme viața acestor tineri!
 • Rugați-vă pentru regiunea în care locuiți, pentru biserica de acolo și pentru orice campanii de evanghelizare care sunt programate. Rugați-vă ca Dumnezeu să deschidă uși ca să invitați și să aduceți pe vecinii voștri să audă vestea cea bună a mântuirii.
 • Rugați-vă ca ploaia târzie să fie revărsată asupra bisericii lui Dumnezeu, pentru ca lucrarea să poată fi încheiată și să putem merge acasă!

 

 

Advertisements

Ești gata să te rogi?

picture translated

Mai sunt cinci zile până la începerea celor 100 Zile de Rugăciune! Vrem să vă spunem că avem un plan deosebit pe care dorim să-l împărtășim  cu cei interesați.

”Ce ar fi putut să fie”

După  sesiunea Conferinței Generale din 1901, Ellen White, autor și co-fondator al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea a avut o viziune ce dezvăluia ”Ce ar fi putut să fie”. Ea a fost  martoră când participanții la aceste întruniri au răspuns Duhului Sfânt pentru ca să  se împace prin umilință, mărturisirea păcatelor și îndepărtarea barierelor dintre ei. Aceasta a fost urmată de rugăciune stăruitoare, cântări de laudă și prezența evidentă a Duhului Sfânt. Toți au venit împreună acceptând avertizările și făgăduințele făcute bisericii Laodicea. Lucrarea cea atât de disperat necesară, aceea de reînnoire spirituală profundă și de vieți schimbate, a fost realizată de Dumnezeu.(Vezi Mărturii vol. 8, pag.104-106.)

Cu toate acestea, atunci când s-a trezit din viziune, sora White  a realizat că acest lucru nu s-a petrecut așa cum intenționase Dumnezeu. Participanții cu inima împietrită au împiedecat unitatea pe care Dumnezeu o dorea atât. Profund dezamăgită, ea a înțeles că Domnul ar fi putut reveni în timpul vieții acelor membri. Dar poporul Său n-a putut sau n-a vrut sa-și predea gândurile și opiniile sub conducerea Duhului Sfânt.

”Ce-ar fi putut să fie” se poate să nu se fi întâmplat în 1901, dar noi credem că s-ar putea petrece în 2015! Isus invită credincioșii să vină împreună, uniți în voia Lui, rugându-se pentru puterea Sa care să învingă și să vestească a doua Sa venire. El a promis că dacă vom cere, vom primi.

Să vă împărtășim pe scurt la ce să ne așteptăm pentru zilele următoare.

 • Începând cu 25 martie2015 și până la sesiunea Conferinței Generale, vom publica zilnic 10 cereri specifice de rugăciune, astfel încât toți membrii să se roage pentru ele în fiecare zi. Va fi de asemenea un scurt devoțional, gând/experiență care să vă inspire în umblarea personală cu Dumnezeu.­(În fiecare zi vor fi alte cereri și alt gând devoțional.)
 • Dacă aveți timp de investit în rugăciune și doriți să descărcați toate cererile de rugăciune odată, noi vom pune primele 10 zile de rugăciune într-un document pe pagina noastră astfel încât să-l puteți descărca cu câteva zile mai devreme. Veți găsi deci  acest document la fiecare 10 zile până la începerea sesiunii Conferinței Generale.

Nu am specificat un anume mod de rugăciune pentru aceste cereri. Puteți alege să vă rugați în cămăruță, în cercul familiei, sau în biserică. Poate unii for ține vor stabili o anumită oră pentru a se ruga la telefon cu prieteni de departe, în fiecare zi. Alții vor alege să se roage în grupuri mici sau în biserică. În timp ce credem că există mai multă putere atunci când ne rugăm împreună,  de fapt cel mai important lucru este să ne oprim din ceea ce facem și să ne luăm timp să ne rugăm.

Suntem entuziasmați de ceea ce va face Dumnezeu și suntem atât de fericiți că ați decis să faceți parte din  această mișcare  dedicată rugăciunii.

În 1893 Ellen White scria: “Atâta timp cât biserica este mulțumită cu lucruri mici, se descalifică și nu poate primi lucrurile  minunate ale lui Dumnezeu.” Căminul misionar, 1 noiembrie 1893, par.25

Haideți să nu ne mai mulțumim cu lucruri mici. Haideți să îndrăznim să cerem mai mult, mai mult din puterea Duhului Sfânt pe baza făgăduințelor din Cuvântul lui Dumnezeu!

Înainte pe genunchi!

Melody Mason

Organizator al Asociației Pastorale pentru

cele 100 Zile de Rugăciune

PS Ne vom strădui să ținem pasul cu traducerile, în așa fel încât să participăm împreună cu credincioșii din toată lumea. Pentru cei care cunosc limba engleză, recomandăm site-ul: http://100daysofprayer.org/

Sabatul trimestrial de post și rugăciune – 5 Aprilie, 2014

Obiectiv: Primul sabat al fiecărui trimestru este desemnat ca zi de rugăciune și post pentru biserica mondială. Membrii ar trebui să-și concentreze rugăciunile pe teme specifice în timpul zilelor desemnate pentru post și rugăciune, neuitând să se roage și pentru alte nevoi locale și individuale.

Audioriu: Membrii ai bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.

Ținte: Încurajarea familiilor și a membrilor să pună deoparte prima zi din lună și o zi pe săptămână ca zi întreagă sau parțială de post.

Teme de rugăciune:

a.  Planurile și activitățile celor treisprezece diviziuni și ale uniunilor afiliate (Orientul Mijlociu și Uniunea Africii de Nord) cu privire la „Misiunea în Orașe”.

b.  Atenția totală pe care o acordă toate activitățile media ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea,  punând un acccent puternic pe misiune în toată lumea.

c.  Pentru  o înțelegere și o folosire completă a Slujirii Medicale Multilaterale („lucrarea medicală misionară”) permițând membrilor bisericii să vină în întâmpinarea nevoilor oamenilor și să adopte metoda de slujire a lui Hristos în folosul celorlalți.

d. Pentru o perspectivă spirituală și evanghelistică profundă a fiecărui conducător de biserică din întreaga lume în timp ce aceștia le îndreaptă atenția membrilor spre Hristos și spre misiunea si mesajul unic ce se găsește în Apocalipsa 12:17, 14:6-12 si 18:1-4, mesaj ce a fost încredințat bisericii lui Dumnezeu din timpul sfârșitului. Trebuie să-L implorăm pe Domnul ca să-i ajute pe pastori și pe membrii bisericii să nu-și piardă niciodată identitatea profetică cu privire la cine suntem ca Biserică Adventistă de Ziua a Șaptea- Biserica Rămășiței lui Dumnezeu din timpul sfârșitului.

e. Pentru activitățile unite de evanghelizare și de mărturisire ale fiecărui bărbat, femeie și copil adventist de ziua a șaptea, împuterniciți de puterea Duhul Sfânt, în timp ce ne supunem conducerii Sale în viețile noastre. Aceasta ne va păstra activi în slujirea lui Dumnezeu, luptând împotriva apatiei și mulțumirii de sine prin locuirea Duhului Sfânt în viața fiecăruia. Angajamentul total și participarea activă a fiecărui membru al bisericii din intreaga lume este elementul cheie în  proclamarea finală a Marii Strigări. Pe măsură ce ne supunem conducerii Duhului Sfânt, aceasta Îi va permite lui Hristos să ne facă una, împlinind astfel rugăciunea lui Hristos din Ioan 17, în timp ce înțelegem rolul nostru în această lume ca o mișcare profetică ce îndeplinește sfârșitul marii lupte ce conduce la revenirea grabnică a lui Hristos.

 

Resurse:

Sabatul de post și rugăciune din al doilea trimestru:

Tema: Misiunea în orașe

www.MissiontotheCities.org

Orașele alese pentru programul Misiunea în orașe: 

http://MissiontotheCities.org/cities

Zece zile de rugăciune:

https://www.zecezilederugaciune.wordpress.com

 Provocarea :

http://missiontothecities.org/assets/136

 

“Împărtășește altora adevărul lui Dumnezeu cu dragoste și luminează pământul cu slava lui Dumnezeu”Ted Wilson,  30 Oct , 2013

http://www.youtube.com/watch?v=nZS2KuejSv0

 

Disciplina postului – Dr. Derek Morris

http://www.revivalandreformation.org/fasting

Traducere: Dia Dospinescu

Zece zile petrecute în Rugăciunea Domnească care vă vor schimba viața

10 zi

Bine ați venit la programul Zece zile de Rugăciune 2014! Dumnezeu a făcut  mii de minuni prin acest program de când a luat ființă sub numele de Operațiunea Ploaia Globală, în 2006. Duhul Sfânt a produs redeșteptare, convertiri, o reînnoire a iubirii pentru misiune și relații vindecate. Cu adevărat rugăciunea este locul de naștere al redeșteptării!

Credem că viața ta și a celor pentru care te rogi vor fi schimbate în timp ce te unești în rugăciune cu frații din biserică pentru revărsarea Duhului Sfânt. Iată ce au avut de spus câțiva din cei ce au participat la programul Zece zile de rugăciune 2013:

Când ne-am adunat în fiecare zi din cele zece am experimentat prezența Duhului Sfânt ca în zilele apostolilor. S-a manifestat între noi un duh de adevărată pocăință și zdrobire de inimă, în timp ce persoanele prezente au renunțat la orice plângere și s-au iertat unii pe alții. Pentru noi cei din Strong Tower Outreach, a fost cu adevărat un timp de înviorare. Ikenna Joseph – Nigeria 

Ultimele zile de rugăciune mi-au atins sufletul cu adevărat și am început să ,,înțeleg” că ce poate face Dumnezeu cu ADEVĂRAT, depășește cu mult bucuria de a găsi un loc de parcare liber la Costco. Sunt copleșit de harul Său~ Cuvintele unui nou botezat împărtășite sorei Loralyn Homing, SUA.

Este pentru prima dată când experimentăm tot programul ,, zece zile de rugăciune”. Am văzut minuni: O fetiță care se ruga pentru părinții ei ne-a spus că tatăl ei nu mai dorește să  divorțeze. Unui alt frate, care nu avea obiceiul să mărturisească despre Hristos, i s-a dat  bucuria să poată oferi cartea Tragedia Veacurilor unui client de-al său. O femeie care se ruga zilnic pentru colegii ei, a primit un răspuns la rugăciune când o colegă, musulmană i-a pus întrebări despre Isus. M-am simțit atât de aproape de Isus. Să preiei rolul de lider în ce privește rugăciunea e cu adevărat o provocare, dar îi mulțumesc Lui Dumnezeu pentru că m-a  susținut în fiecare zi. ~ Mylène Peronet, France

Vă mulțumesc atât de mult! Vedem deja rezultatele și puterea rugăciunii unite în biserica noastră, printre membri și tineri. Dumnezeu e atat de bun! ~ William Wolfgramm, New Zealand

Tema rugăciunii:  Rugăciunea Domnului Isus

În timpul programului Zece Zile de Rugăciune 2014, ne vom ruga după modelul Rugăciunii Domnești din Matei 6: 9-13, și Luca 11:1-4. Viața Mântuitorului nostru era ancorată în rugăciune. În comuniune cu Tatăl Său Își găsea puterea, tăria, confortul și bucuria. În aceste ore de rugăciune matinale, Dumnezeu îi oferea călăuzire pentru acea zi.

Ucenicii au rămas impresionați de obiceiul lui Isus de a se ruga si L-au rugat să-i învețe să se roage. Ca răspuns, El a repetat rugăciunea pe care El le-o dăruise în cadrul Predicii de pe Munte. În această rugăciune atât de simplă se găsea mult mai mult decât înțeleseseră ei până acum, pentru că le îndrepta atenția de la ei înșiși la Dumnezeu, dar  le și acoperea toate nevoile.

Și noi trebuie să învățăm să ne rugăm cum se ruga Isus. În timpul celor zece zile vei descoperi o profunzime a semnificației Rugăciunii Domnești la care nu ai visat vreodată, vei vedea cum inima îți este atrasă către Dumnezeu în dragoste și pasiune pentru lucrarea Sa, și vei experimenta răspunsuri minunate la rugăciune.

Rugăciunea zilnică

Momentele de cerere și mijlocire zilnică include un număr de nevoi enumerate în rugăciune  adică, nevoile personale și organizaționale ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea la nivel mondial. De asemenea această secțiune evidențiază, inițiativele și pune accentul pe misiunea bisericii noastre mondiale în 2014.

Misiunea în orașe (MO)

O atenție specială în rugăciune va avea în acest an inițiativa MO(Misiunea în orașe). MO este o acțiune căreia Biserica Adventista de Ziua a Șaptea îi oferă o atenție specială și pune accent pe împărtășirea dragostei lui Isus și speranța în apropiata Sa revenire, locuitorilor din așezările urbane. Planul acesta cuprinde pătrunderea în mai mult de 630 dintre cele mai mari orașe ale lumii.

Aceasta  a  început  anul  trecut  în  orașul  New York  și va continua de-a lungul anului  2014, 2015 și după. Activitățile misionare sunt complete (pentru a aborda aspectul mintal, fizic, și spiritual) și continue, creând o prezență constantă a Adventiștilor de Ziua a Șaptea în orașe. Metodele de  misiune includ Centre de ajutor Life Hope, participare la evenimentele orașului, seminarii de sănătate, grupe mici integrale, rugăciune și alte activități misionare cum ar fi misiunea femeii, activitați misionare ale tinerilor, precum și campanii de seceriș și semănare.

În fiecare zi a acestui program de Zece Zile de Rugăciune, vom așeza pe lista de  rugăciune în mod special inițiativa MO(misiune în orașe). Lista cu aceste orașe și alte informații pot fi găsite la următoarele pagini:   www.MissiontotheCities.org and www.RevivalandReformation.org/777

Rugăciuni Unite

Cu toții am experimentat rugăciunea și cu alte ocazii, dar este posibil să nu fi experimentat binecuvântarea și puterea rugăciuni unite. În timpul acestor zece zile, veți fi binecuvântați peste măsură alăturându-vă fraților și surorilor  voastre într-o conversație deschisă cu Dumnezeu. Iată câteva sfaturi pentru a face rugăciunea unită mai plăcută pentru toată lumea:

• Rostiți rugăciuni scurte – o propoziție sau două pe un subiect. Apoi oferiți-le și altora această posibilitate. Poți să te rogi ori de câte ori dorești, la fel ca într-o conversație.

• Momentele de meditație sunt potrivite, deoarece oferă posibilitatea tuturor să asculte ce are de spus Duhul Sfânt. Înălțarea de imnuri sub conducerea Duhului Sfânt este o binecuvântare.

•Decât să  folosim timp prețios vorbind despre cereri în rugăciune  pur și simplu rostiți-le în  rugăciune. Apoi alții, de asemenea se pot ruga,  pentru nevoile tale.

Rugăciunea bazată pe Scriptură

Să  citești sau să te rogi folosind un scurt pasaj din Biblie poate constitui o metodă minunat de a te asigura că te rogi după voia lui Dumnezeu, iar dacă ne rugăm cerând împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu, avem bucuria să experimentăm din plin creșterea în credință. Dumnezeu se bucură mult când ne rugăm folosind cuvântul Său sub formă de făgăduințe sau laudă: ”Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea.  Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă  şi cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.” (Coloseni 3:16). Vei fi uimit cum rugăciunea poate deveni atât de plăcută!

Iată un exemplu de rugăciune pe baza Scripturii. 1Tesaloniceni 3:13 spune: ,,ca să vi se întărească inimile şi să fie fără prihană în sfinţenie, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu toţi sfinţii Săi”. Apoi rugați-vă cam așa:  ,,Doamne întărește tu inima fiului meu pentru a fi mai hotărât să facă ceea ce este bine. Dă-i te rog harul Tău pentru a lua decizii care duc la sfințenie. Ajută-l Isuse să tânjească după revenirea Ta… etc.

Mijlocește  pentru cinci persoane

În timpul acestor Zece Zile de Rugăciune ești în mod deosebit încurajat să mijlocești pentru cinci persoane din cercul tău de influență. Aceștia pot fi membrii ai familiei, prieteni, colegi, vecini, sau altcineva de care ești preocupat. În timpul acestei prime seri,  scrie numele și nevoile lor pe două cartonașe. Un cartonaș este al tău pentru a-ți aminti să mijlocești pentru acele persoane, iar la sfârșitul fiecărei întâlniri liderul grupului va strânge celălalt cartonaș. În fiecare din zilele ce urmează vei extrage din cutie  cartonașul altei persoane din grupul tău, și te vei ruga pentru persoanele enumerate.

O nouă provocare pentru studierea zilnică a Bibliei – “Redeșteptați prin Cuvântul Său”

Dintr-o perspectivă istorică, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea a fost fondată pe Biblie. Adventiştii sunt oameni care îşi fundamentează credinţa pe Biblie, cred în Biblie şi citesc Biblia. După “Umează Biblia” o nouă iniţiativă a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea mondiale intitulată “Redeşteptaţi prin Cuvântul Său”, doreşte să întărească experienţa spirituală a fiecărui membru al bisericii.

Studiul Cuvântului lui Dumnezeu are trei componente majore ce duc la redeşteptare:

1.    Oferă un fundament pentru adevărata redeşteptare
2.    Stimulează, hrăneşte şi susţine adevărata redeşteptare
3.    Contracarează falsele redeşteptări

În cele 1.171 de zile dintre şedinţa de lucru de primăvară (17 aprilie 2012) şi începutul Sesiunii Conferinţei Generale din 2 iulie 2015, credincioșii adventiști din toată lumea sunt invitați să citească cele 1.189 de capitole ale Bibliei… citește mai departe…