Unitate

18-03-2011

“ Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.” (Ioan 17:20-21)

Armonia şi unirea, existente între oameni cu diferite predispoziţii, constituie cea mai puternică dovadă ce poate fi adusă, că Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său în lume, ca să-i salveze pe păcătoşi. Este privilegiul nostru de a aduce mărturia aceasta. Dar, pentru a face aceasta, noi trebuie să ne aşezăm sub comanda Domnului Hristos. Caracterul nostru trebuie să fie modelat după caracterul Lui, iar voinţa noastră trebuie să fie supusă voinţei Lui. Atunci vom lucra împreună fără gând de ciocnire.

Stăruirea asupra micilor deosebiri duce la fapte care nimicesc comuniunea creştină. Să nu-i îngăduim vrăjmaşului să câştige avantaje asupra noastră, în felul acesta. Să ne străduim să ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu şi unii de alţii. Atunci vom fi ca nişte pomi ai dreptăţii, sădiţi de Domnul şi udaţi de râul vieţii. Şi cât de rodnici vom fi! N-a spus Domnul Hristos: “În aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit, dacă aduceţi multă roadă”? (Ioan 15,8)

Inima Mântuitorului doreşte stăruitor ca urmaşii Săi să împlinească scopul lui Dumnezeu în toată înălţimea şi profunzimea lui. Ei trebuie să fie una în El, chiar dacă sunt împrăştiaţi în lumea întreagă. Dar Dumnezeu nu-i poate face una în Hristos decât dacă sunt dispuşi să-şi părăsească propria lor cale şi să apuce calea Lui.

Când va fi împlinită în totul rugăciunea Domnului Hristos, când învăţătura Lui va fi adusă în viaţa de toate zilele a poporului lui Dumnezeu, în rândurile noastre se va vedea unitate de acţiune. Frate va fi legat de frate, prin funiile de aur ale iubirii lui Hristos. Numai Spiritul lui Dumnezeu poate realiza unirea aceasta. Acela care S-a sfinţit pe Sine îi poate sfinţi şi pe ucenicii Săi. Uniţi cu El, ei vor fi uniţi şi unii cu alţii în credinţa cea prea sfântă. Când noi năzuim după unirea aceasta, aşa cum doreşte Dumnezeu să năzuim, ea va veni în mijlocul nostru.  – Mărturii vol.8, 242,243

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: