29-03-2011 Silver Spring, Maryland

Una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă astăzi Biserica Adventistă  de Ziua a Șaptea este:  Suntem dispuși să părăsim zona noastră de confort pentru a lăsa pe Dumnezeu să facă ceea ce este necesar pentru a ne pregăti pe fiecare dintre noi pentru o adevărată redeşteptare personală şi colectivă, pentru o schimbare sau o reformă în vieţile noastre pe măsură ce devenim tot mai asemănători cu Isus şi pentru primirea Ploii Târzii? Toate acestea pot avea loc doar prin puterea Duhului Sfânt. Răspunsul la această întrebare îl dă alegerea ta şi alegerea mea. Aşa cum ştim cu toții, Dumnezeu nu ne va forţa să ne conformăm voinţei Sale. El ne invită, ne încurajează şi da, stăruiește pe lângă noi ca să răspundem sfatului şi dorinţelor Sale. În ultimele câteva luni chemarea la redeşteptare şi reformă s-a răspândit în biserica din lumea întreagă prin conducătorii bisericilor noastre. Care a fost reacţia voastră?

Acum peste o sută de ani, Ellen White, serva Domnului a spus: ““O redeşteptare a adevăratei evlavii printre noi este cea mai mare şi cea mai urgentă dintre toate nevoile noastre.  Căutarea ei ar trebui să fie cea dintâi lucrare a noastră.”(R&H,22 martie 1887).  Aceasta este încă cea mai mare dintre nevoile noastre şi încî trebuie să fie cea dintâi lucrare a noastră, căci Isus nu a revenit.  Atunci, cum trebuie să abordăm prima noastră lucrare şi să împlinim cea mai mare nevoie? Modelul bisericii apostolice, așa cum s-a pregătit pentru Cincizecime este un ajutor pentru noi astăzi.

Înainte de înălţare, Isus a spus ucenicilor Săi că trebuiau să primească putere pentru a îndeplini misiunea pe care le-o dăduse. În Luca 24:49 El a spus: “Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.”  Aceste cuvinte sunt întărite în Faptele Apostolilor 1:5, 8: “Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.” Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”

Isus le-a spus ucenicilor să se întoarcă la Ierusalim şi să aştepte puterea care avea să vină asupra lor de la Tatăl. Perioada de aşteptare a fost de aproximativ zece zile, timp în care nu şi-au pus picioarele pe birou,așteptând în lenevie. A fost mai degrabă un timp de pregătire intensă. Luca ne oferă o privire rapidă asupra aceea ce s-a făcut “Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui” (Faptele Apostolilor 1:14). Apoi  el face și această observaţie: “În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc” (Faptele Apostolilor 2:1). Ellen White explică în continuare  întreaga experienţă:” Cu ocazia Cincizecimii, primii ucenici s-au pregătit pentru revărsarea Duhului Sfânt, mărturisindu-şi păcatele şi renunţând la ele, rugându-se şi consacrându-se lui Dumnezeu. Aceeaşi lucrare este necesară acum, dar într-o măsură mai mare” (MP, p. 507).

Noi avem mandatul nostru. Dumnezeu aşteaptă să reverse Duhul Său asupra rămăşiţei poporului Său. El este Cel care îi va întări ca să împlinească lucrarea de predicare a întreitei solii îngereşti. Lucrarea făcută de ucenici trebuie făcută de noi, doar că într-o măsură mai mare. Nu putem primi această putere dacă nu suntem dispuși să părăsi zona noastră de confort şi să permitem Duhului să realizeze în noi acea  lucrare care ne va aşeza în situaţia de a primi puterea. Ce lucrare trebuie să facem? Mărturisire, ni se spune, părăsirea păcatelor, rugăciune stăruitoare şi să ne consacrăm lui Dumnezeu.

Rămâne întrebarea, suntem dispuși să ieșim din zona noastră de confort și să mărturisim şi să părăsim păcatele noastre, să ne rugăm stăruitor singuri, dar şi cu fraţii şi surorile noastre pentru puterea făgăduită şi să ne consacrăm lui Dumnezeu şi numai lui Dumnezeu? Doar tu şi cu mine putem răspunde la această întrebare pentru noi înșine. În mesajele următoare vom insista în continuare pe experienţa ucenicilor de pregătire pentru Ziua Cincizecimii. Luca ne spune că s-au adunat pentru rugăciune, dar ce altceva au făcut? Este o cheie pentru ce vrea Dumnezeu să facem noi atunci când stăruim la Domnul pentru redeşteptare, reformă şi Ploaia Târzie a Duhului Sfânt în perspectiva venirii  lui Hristos în curând.

Ted N.C.Wilson  este președintele Conferinței Generale a Adventiștilor de Ziua a Șaptea

 Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s