Într-un sens secretul bisericii este direct legat de chemarea de a fi martor. De fapt, natura bisericii, ceea ce este în legătura sa inseparabilă cu Domnul înviat, se exprimă  prin mărturisire. Pavel scria, ʺpentruca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu” (Efeseni 3:10) . Descoperirea lui Hristos cu privire la iubirea şi înţelepciunea lui Dumnezeu este încă o realitate în trupul lui Hristos, biserica. Desigur, biserica cea care mărturiseşte nu este o clădire, ci o comunitate de credincioşi care şi-au predat vieţile Domnului, care au fost transformați prin puterea Lui, şi au devenit canale prin care Dumnezeu încă vorbeşte lumii şi puterilor cerești. Mărturisirea este esenţa  bisericii. Acesta nu este pur şi simplu ceea ce face biserica, ci ceea ce este biserica. În cazul în care mărturisirea devine accidentală, și biserica devine un accident şi începe să se pălească. A mărturisi este pentru biserică ceea ce este respirația pentru fiinţa omenească.

Aparținem unei biserici mondiale care este unită în a mărturisi lumii – fiecărui neam, seminţii, limbă și popor – bogăţia dragostei lui Dumnezeu şi înţelepciunea în Isus Hristos. În misiunea noastră această proclamare a minunilor Evangheliei are loc în contextul încheierii conflictului cosmic, adăugând astfel un caracter urgent însărcinării noastre. Dacă v-aţi întrebat vreodată de ce sunteţi pe această planetă, răspunsul este simplu: sunteți aici pentru a mărturisi pentru Domnul, pentru a fi o lumină într-o lume de întuneric şi dezorientare. Acesta plasează ocupațiile şi carierele noastre profesionale într-o perspectivă diferită. Da, prin intermediul lor ne câştigăm existenţa, dar ele sunt mult mai mult decât atât. Sunt capacitățile pe care Domnul ni le-a dat, pentru a ne aduce în contact cu oameni la care El ar putea ajunge numai prin noi. Astfel, profesia noastră este în mod fundamental o vocaţie în slujba Domnului.

În timpul acestei săptămâni de rugăciune am decis, sub îndrumarea Duhului, să atragem atenţia familiei noastre mondiale despre importanţa mărturisirii. Noi trebuie să mărturisim adevărul aşa cum este descoperit el în Isus şi în Scriptură. Am fost chemați de Domnul să mărturisim, şi conținutul acestei mărturisiri întruchipează destinul nostru în Hristos. O familie universală este unită în mărturisirea crucii lui Hristos, a sensului acestei jertfe infinite pentru noi astăzi, şi a rezultatului semnificaţiei mântuitoare a acestei jertfe la întoarcerea Sa în slavă. Ioan capturat esenţa misiunii noastre, spunând: “Şi Duhul şi Mireasa zic: «Vino!» Şi cine aude, să zică: «Vino!» Şi celui ce îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!“(Apocalipsa 22:17).

Al vostru în slujba lui Hristos,

Jan Paulsen

Traducere: Robert  Oană

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s